Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van de branchevereniging Techniek Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond en vereniging eigen huis.

Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die Gelok, Warmte en Loodgieterswerken met een afnemer sluit.

In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden.

Download hierĀ  onze algemene voorwaarden: