Gas en Water

Een belangrijk deel van de installaties van uw woning is vaak onzichtbaar aanwezig. Weggewerkt in wanden, vloeren of leidingkokers bevinden zich de gas-, water-, cv-, en rioleringsleidingen.

Ze zorgen voor alledaagse zaken zoals verwarming en koud- of warm water, en ook dat het gebruikte water onzichtbaar en reukloos verdwijnt. Aanleg van dergelijke installaties zowel in nieuwbouw als bij uitbreiding of renovatie is vakwerk.

Een goed inzicht in het – toekomstige – gebruik van uw woning en afstemmen van uw wensen op de technische mogelijkheden en geldende voorschriften is daarbij van belang. Slecht functioneren van leidingsystemen komt pas aan het licht wanneer leidingen al lang achter wanden en in vloeren zijn verdwenen.

Als reparatie dan al mogelijk is zorgt dit voor veel ongemak en kosten. Van een goede, volgens de geldende voorschriften uitgevoerde en beproefde installatie beseft u niet eens de aanwezigheid.